Tuyển dụng

Admin - 11/03/2024

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Tuyển dụng thường xuyên. Làm việc tại Thủ Đức/ Thủ Dầu Một.

Admin - 19/05/2023

NHÂN VIÊN TELESALE

Tuyển dụng thường xuyên. Làm việc tại Bình Dương/ TP. Hồ Chí Minh.

Admin - 11/05/2023

LỄ TÂN

Thời hạn nộp hồ sơ: 01/07/2023 Làm việc tại Thủ Dầu Một - Bình Dương

Admin - 10/02/2023

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Tuyển dụng thường xuyên. Làm việc tại Bình Dương/ TP. Hồ Chí Minh

Admin - 10/02/2023

PHÓ PHÒNG KINH DOANH

Tuyển dụng thường xuyên. Làm việc tại Bình Dương/ TP. Hồ Chí Minh

Admin - 13/02/2023

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Tuyển dụng thường xuyên. Làm việc tại Bình Dương/ TP. Hồ Chí Minh